logo

Logo Bangkok

pic 1
pic 2
pic 3
pic 4
pic 5
pic 6
pic 7
pic 8
pic 9
pic 10

พื้นที่สีเขียว

สำนักงานเขตจอมทอง


ลำดับ
ที่
ชื่อสถานที่ / สถานที่ตั้ง พื้นที่ (จำนวน) ประเภทของสวน พื้นที่ความรับผิดชอบ
ไร่ งาน ตร.ว.
1. สวนหย่อมศาลาต้นจันทร์ ถนนอรุณอมรินทร์ 0 0 87.50 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.บางกอกน้อย
2. เกาะกลางถนนสุขสวัสดิ์ 2 0 0.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
3. เกาะกลางถนนพระรามที่ 2 (4 x 0.7 กม.) 8 1 0.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
4. เกาะกลางถนนกัลปพฤกษ์ (2 x 2.5 กม.) 6 0 50.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
5. เกาะกลางถนนตากสิน 0 0 25.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
6. สวนหย่อมวัดไทร 0 0 75.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.บางกอกน้อย
7. สวนหย่อมเขตติดต่อบางขุนเทียน 0 0 5.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.บางกอกน้อย
8. สวนชานบ้านดาวคะนอง-จอมทอง 2 2 0.00 สวนหมู่บ้าน สนข.บางกอกน้อย
9. สวนชานบ้านชุมชนวัดหนัง 0 3 87.50 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.บางกอกน้อย
10. สวนหย่อมใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร - ดาวคะนอง 1 0 85.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
11. สวนหย่อมตอม่อใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร - ดาวคะนอง  0 0 85.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
12. สวนหย่อมดาวคะนอง 0 0 87.50 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.บางกอกน้อย
13. สวนหย่อมป้อมตำรวจ ถนนพระรามที่ 2 0 0 20.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.บางกอกน้อย
14. สวนหย่อมจุดกลับรถ ถนนพระรามที่ 2 0 0 20.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.บางกอกน้อย
15. สวนถนนพระรามที่ 2 (4 x 1 กม.) 5 0 0.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
16. สวนถนน ถนนรัตนกวี (4 x 2.80 กม.) 1 2 0.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
17. สวนพันธุกรรมพืช สำนักงานเขตจอมทอง 0 0 50.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.บางกอกน้อย
18. สวนริมทางข้างกำแพง ในซอยสำนักงานเขตจอมทอง 0 0 55.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
19. สวนถนนซอยวัดยายร่ม 1 0 50.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
20. สวนสุวรรณานนท์ 7 2 89.00 สวนหมู่บ้าน สนข.บางกอกน้อย
21. สวนหย่อมข้างสี่แยกกำนันแม้น 0 3 75.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
22. สวนหย่อมปากซอยพุทธบูชา 22 0 0 25.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.บางกอกน้อย
23. สวนหย่อมริมทางข้างกำแพงข้างโค้งพุทธบูชา 3 0 0 20.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
24. สวนหย่อมเชิงสะพานดาวคะนองข้างถนนจอมทอง 0 0 25.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
25. สวนหย่อมวัดบางขุนเทียนนอก 0 1 25.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.บางกอกน้อย
26. สวนหย่อมริมคลอง ถนนราชพฤกษ์ 0 3 0.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก สนข.บางกอกน้อย
27. สวนหย่อมเกาะกลางถนนพระรามที่ 2 2 1 67.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
28. สวนหย่อมสามแยกบางปะแก้ว ถนนพระรามที่ 2 จุดที่ 3 0 1 75.00 สวนถนน สนข.บางกอกน้อย
29. สวนชานบ้านหมู่บ้านสินทวีวิลล่า  1 3 48.25 สวนหย่อมขนาดเล็ก หมู่บ้านสินทวี
30. สวนชานบ้านหมู่บ้านอมรชัย 1  2 3 55.75 สวนหมู่บ้าน หมู่บ้านอมรชัย
31. สวนหย่อมวัดศาลาครืน 0 0 10.00 สวนหย่อมขนาดเล็ก วัดศาลาครืน
32. สวนหย่อมสามแยกบางปะแก้ว ถนนพระรามที่ 2 จุดที่ 2 0 2 0.00 สวนถนน  
33. สวนหย่อมเกาะกลาง ถนนสุขสวัสดิ์ 0 2 0.00 สวนถนน  
34. เชิงสะพานกลับรถกัลปพฤกษ์ (ริมคลองตาม่วง) 2 0 0.00 สวนถนน  
35. ใต้สะพาน BTS  (ริมคลองตาม่วง) 1 0 0.00 สวนถนน  
36. สวนหย่อมใต้สะพานลอยร่องคู่ขนานปากทางเข้าการประปาตากสินถนนพระรามที่ 2 0 0 35.00 สวนถนน  
37. สวนหย่อมเชิงสะพานคลองบางขุนเทียน 0 0 23.00 สวนถนน  
38. สวนหย่อมร่องคู่ขนานหน้าบริษัทอีซูซุ จำกัด ถนนพระรามที่ 2 0 0 20.00 สวนถนน  
39. เกาะกลางถนนพระรามที่ 2 (บริเวณน้ำพุ) 0 3 87.00 สวนถนน  
40. สวนหย่อมร่องคู่ขนานขาเข้าตรงหมู่บ้านอุดมทรัพย์ ถนนพระรามที่ 2 0 0 37.50 สวนถนน  
41. สวนหย่อมร่องคู่ขนานขาเข้า ถนนพระรามที่ 2 ซอย 2 0 0 30.00 สวนถนน  
42. สวนหย่อมสี่แยกกำนันแม้น 2 0 50.00 สวนถนน สนข.จอมทอง
43. สวนหย่อมเกาะกลางถนนกัลปพฤกษ์ 3 0 0.00 สวนถนน สนข.จอมทอง
44. สวนหย่อมทางลงสะพาน สามแยกบางปะแก้ว ถนนพระรามที่ 2 1 3 0.00 สวนถนน สนข.จอมทอง
45. สวนหย่อมเชิงสะพานคลองบางมด ถนนพระรามที่ 2 0 0 25.00 สวนถนน สนข.จอมทอง
46. สวนหย่อมทางขึ้นสะพานบางขุนเทียนถนนเอกชัย 0 1 0.00 สวนถนน สนข.จอมทอง
47. สวนหย่อมใต้สะพานลอยเยื้องปากทางเข้าวัดสีสุก ถนนพระรามที่ 2 0 0 45.00 สวนถนน สนข.จอมทอง
48. สวนหมู่บ้านภัสสร ถนนกัลปพฤกษ์ 3 0 0.00 สวนหมู่บ้าน เอกชน
49. สวนหมู่บ้านนิสาชล  ถนนกัลปพฤกษ์ 5 0 0.00 สวนหมู่บ้าน เอกชน
50. สวนหย่อมใต้สะพานกลับรถ หน้าโรงแรมมดอินน์ 0 0 20.00 สวนถนน สนง.เขตจอมทอง
51. สวนหย่อมในสำนักงานเขต 0 0 15.00 สวนถนน สนง.เขตจอมทอง
           
  รวม 51 แห่ง 68 3 97.50    

กลับด้านบน

 • สวนลุมพินี

  สวนลุมพินี

 • สวนจตุจักร

  สวนจตุจักร

 • สวนสราญรมย์

  สวนสราญรมย์

 • สวนเสรีไทย

  สวนเสรีไทย

 • สวนรมณีนาถ

  สวนรมณีนาถ

 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ

  สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • สวนสันติภาพ

  สวนสันติภาพ

 • สวนวชิรเบญจทัศ

  สวนวชิรเบญจทัศ

 • สวนกีฬารามอินทรา

  สวนกีฬารามอินทรา

 • สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

  สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร

 • สวนหนองจอก

  สวนหนองจอก

 • สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 • สวนธนบุรีรมย์

  สวนธนบุรีรมย์

 • สวนวนธรรม

  สวนวนธรรม

 • สวน 50 พรรษา

  สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร

 • สวนทวีวนารมย์

  สวนทวีวนารมย์

 • สวน 60 พรรษา

  สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 • สวนสันติชัยปราการ

  สวนสาธารณะสันติชัยปราการ

 • สวนเกียกกาย

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย

 • สวนพรรณภิรมย์

  สวนพรรณภิรมย์

 • สวนหลวงพระราม ๘

  สวนหลวงพระราม 8

 • สวนเบญจกิติ

  สวนเบญจกิต

 • สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙

 • อุทยานเบญจสิริ

  อุทยานเบญจสิริ

 • สวนพระนคร

  สวนพระนคร